Efekat dejstva elektromagnetnog zračenja bežičnih mreža i mobilnih telefona na zdravlje ljudi
Abstract:
U radu su predstavljena najnovija istraživanja uticaja elektromagnetnih zra- čenja, prouzrokovanih masovnom primenom bežičnih digitalnih elektronskih uređaja, na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Ukazano je na potencijalan uticaj 5G mreža, mobilnih telefona, baznih stanica i poboljšanih bežičnih telefona na učestalost pojave malignih i nemalignih tumora na mozgu, kognitivnih i drugih poremećaja kod ljudi. Ukazano je i na aktivnosti raznih međunarod- nih tela koja pokušavaju da uspostave zakonsku regulativu u ovoj oblasti. S obzirom da se na osnovu do sada dobijenih rezultata ne može sa pouzdanošću dokazati da li nove tehnologije donose više koristi ili štete ljudima i životnoj sredini, došlo je do polarizacije stručne javnosti u svetu po ovim pitanjima. Danas su sa jedne strane industrijski konzorcijumi koji ulažu velika sredstva u razvoj novih tehnologija, a sa druge strane oni koji osporavaju opravdanost ulaganja koja potencijalno ugrožavaju zdravlje ljudi.

CITATION:

IEEE format

E. Spasić, S. Spasić, V. Tomašević, “Efekat dejstva elektromagnetnog zračenja bežičnih mreža i mobilnih telefona na zdravlje ljudi,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 424-429. doi:10.15308/Sinteza-2019-424-429

APA format

Spasić, E., Spasić, S., Tomašević, V. (2019). Efekat dejstva elektromagnetnog zračenja bežičnih mreža i mobilnih telefona na zdravlje ljudi. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-424-429

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download