Validacija upitnika stava o bezbednosti hrane tokom putovanja - primena mrežnih platformi u istraživanjima
Abstract:
Cilj ovog rada bila je konstrukcija i validacija Upitnika stava o bezbednosti hrane tokom putovanja (SBH-P). Na uzorku od 746 ispitanika urađene su desktriptivna, korelaciona i analiza pouzdanosti i analiza varijanse. Rezultati analiza govore u prilog dobrih metrijskih karakteristika mernog instrumenta što predstavlja uslov za njegovo dalje primenjivanje u istraživanjima bez- bednosti hrane tokom putovanja. Podaci su prikupljani preko Amazonove mrežne platforme MTurk, koja se pokazala kao efikasan način formiranja velikog globalnog uzorka.

CITATION:

IEEE format

N. Kilibarda, D. Borovčanin, I. Brdar, M. Milošević, “Validacija upitnika stava o bezbednosti hrane tokom putovanja - primena mrežnih platformi u istraživanjima,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 418-423. doi:10.15308/Sinteza-2019-418-423

APA format

Kilibarda, N., Borovčanin, D., Brdar, I., Milošević, M. (2019). Validacija upitnika stava o bezbednosti hrane tokom putovanja - primena mrežnih platformi u istraživanjima. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-418-423

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download