Informacione tehnologije iz diskursa umreženog društva i društva znanja
Abstract:
Revolucija informaciono-komunikacionih tehnologija reflektuje se kroz reorganizacije, transformacije i inovacije ekonomske, tehničke, političke, obrazovne prirode. Nove tehnologije donose novu dinamiku u obrazovanju pojedinaca, grupa, utiču na naučni i tehnološki napredak, u smeru veće me- đusobne umreženosti i zavisnosti. Okosnica svih ovih promena implikuje se kroz konstrukte umreženog društva i društva znanja. Hod prema društvima znanja otvara i nove dileme, potrebu da se razjasne osnove međusobnih odnosa unutar „umreženog društva“, novih tehnologija, interakcije u kontekstu Web 2.0, a da pritom težište nije samo na konkretizaciji ključnih kompetencija rukovanja novim informacionim tehnologijama, nego na pitanju, kako da zamislimo i šire dimenzije procese učenja, interakcije, socijalizacije u ruko- vanju. U radu će se razmotriti priroda medijskih kompetencija u pristupu informacionim tehnologijama.

CITATION:

IEEE format

B. Banić, M. Andevski, “Informacione tehnologije iz diskursa umreženog društva i društva znanja,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 410-417. doi:10.15308/Sinteza-2019-410-417

APA format

Banić, B., Andevski, M. (2019). Informacione tehnologije iz diskursa umreženog društva i društva znanja. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-410-417

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download