Grafička i strukturna komunikacija ambalažnih sistema
Abstract:
Razvojem informaciono komunikacione tehnologije ostvaraju se nove mo- gućnosti koje utiču na sve sfere rada i života. Ovaj stručni rad ima za cilj, da približi značaj komunikacije savremene ambalaže i korisnika usled pojave novih sistema grafičkog obeležavanja pri procesu pakovanja proizvoda. Novim sistemima i simbolima obeležavanja, poboljšavaju se proizvodnja, praćenje i manipulacija proizvodom što rezultira olakšnim i bezbednim korišćenjem ambalažiranog proizvoda. Time se ispunjava osnovni zahtev kupca: korišćenje bezbednog i kvalitetnog proizvoda. Ambalaža štiti proizvod, štiti okolinu od proizvoda i estetski definiše upakovanu robu. Dodavanjem funkcije komunikacije i uz primenu novih materijala ambalaža postaje “pametna” tj. inteligentna. Komunikacija ambalaže podrazumeva njenu unutrašnju i spoljašnju komponentu u odnosu na ambalažni materijal i pakovanje.

CITATION:

IEEE format

S. Stanojković, D. Cvetković, P. Balaban, “Grafička i strukturna komunikacija ambalažnih sistema,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 333-340. doi:10.15308/Sinteza-2019-333-340

APA format

Stanojković, S., Cvetković, D., Balaban, P. (2019). Grafička i strukturna komunikacija ambalažnih sistema. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-333-340

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download