Donošenje odluka o investiranju u obnovljive izvore energije – multidisciplinarni pristup
Abstract:
Dobijanje energije iz obnovljivih izvora je proklamovano kao način za rešenje problema energetske zavisnosti i klimatskih promena. Činjenica jeste da sago- revanje fosilnih goriva imaju za posledicu klimatske promene, aero zagađenje i generalno negativno utiču na životnu sredinu. Iz tog razloga nakon 2000. godine, politika razvoja većine država u velikoj meri predviđa investicije u OIE. Ne postoji tačna evidencija o uspešnosti i koristi od investiranja u OIE, ali postoje primeri da su se određeni projekti ispostavili kao neisplativi ili ih je bilo nemoguće realizovati. Zbog važnosti za kreiranje ekonomske, ener- getske i socijalne politike bitno je realno proceniti prihvatljivost investiranja i eksploatacije OIE. Predmet ovog rada je definisanje procedure za donošenje odluka o investiranju u OIE pri čemu odluka o implementaciji projekta treba da se zasniva na multidisciplinarnom pristupu. Procedura prikazana u radu obuhvata procenu ekoloških, socijalnih, ekonomskih, tehnoloških i geopo- litičkih uticaja, kao i usklađenost sa zakonskim propisima. U svetu u kojem i dalje raste potreba za konvencionalnim energentima, velika ulaganja u OIE pokazala su se u pojedinim situacijama kao problematične, što je imalo za posledicu nezadovoljstvo građana i gubitak poverenja kreatore politike u ovoj oblasti. Na kraju rad daje prikaz predloga za unapređenje i realnu procenu opravdanosti ulaganja u OIE.

CITATION:

IEEE format

B. Vasić, O. Mirković Isaeva, M. Radovanović, “Donošenje odluka o investiranju u obnovljive izvore energije – multidisciplinarni pristup,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 313-318. doi:10.15308/Sinteza-2019-313-318

APA format

Vasić, B., Mirković Isaeva, O., Radovanović, M. (2019). Donošenje odluka o investiranju u obnovljive izvore energije – multidisciplinarni pristup. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-313-318

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download