Upotreba algoritma Naive Bayes u procesu donošenja poslovnih odluka
Abstract:
Postoji značajan broj sistema za pomoć u poslovnom odlučivanju koji kao osnovu koriste Bajesovu teoremu. U ovom radu, prikazuje se jedna od pri- mena ove teoreme korišćenjem algoritma Naive Bayes koji svoju upotrebnu vrednost dokazuje u mnogobrojnim praktičnim primenama upravo zbog jednostavnosti u fazama učenja i klasifikacije, kao i zbog činjenice da se može obučavati na izuzetno malim skupovima podataka i postići prilično veliku brzinu rada u poređenju sa drugim algoritmima mašinskog učenja. U ovom radu, prikazuju se matematičke osnove i način rada algoritma Naive Bayes, uz osvrt na skupove podataka sa kojima se pogodno koristi. Takođe, predstavlja se i praktično softversko rešenje koje su autori razvili za rad sa ovim algoritmom i kao pomoć u donošenju poslovnih odluka.

CITATION:

IEEE format

M. Marković, K. Plećić, . Krejić, B. Tešić, “Upotreba algoritma Naive Bayes u procesu donošenja poslovnih odluka,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 215-220. doi:10.15308/Sinteza-2019-215-220

APA format

Marković, M., Plećić, K., Krejić, ., Tešić, B. (2019). Upotreba algoritma Naive Bayes u procesu donošenja poslovnih odluka. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-215-220

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download