Revizija opštih kontrola informacionih tehnologija
Abstract:
Opšte kontrole informacionih tehnologija su kontrole nad komjuterskim si- stemima i služe da obezbede kontinuiran i pravilan rad aplikacionih kontrola. One obično sadrže kontrole rada računarskog centra, nabavke i održavanja sistemskog softvera, obezbeđenja pristupa i kontrole razvoja i održavanja si- stema aplikacija. Istraživačko pitanje odnosi se na razvoj metodologije revizije ovih kontrola. Metodologija revizije opštih kontrola treba da obuhvati sledeće faze: upoznavanje sa poslovanjem entiteta i ključnim poslovnim procesima; utvrđivanje ključnih oblasti od interesa za reviziju; preliminarnu ocenu rizika informacionih sistema; utvrđivanje kritičnih/značajnih kontrolnih tačaka i nakon utvrđivanja kontrolih ciljeva i rizičnih oblasti dolazi faza razvijanja procedura revizije i ocenjivanje i testiranje postojanja adekvatnih kontrola i njihove efikasnosti.

CITATION:

IEEE format

M. Stanišić, “Revizija opštih kontrola informacionih tehnologija,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 195-202. doi:10.15308/Sinteza-2019-195-202

APA format

Stanišić, M. (2019). Revizija opštih kontrola informacionih tehnologija. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-195-202

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download