Uticaj digitalnih tehnologija na odlučivanje izvršnih direktora i menadžera u cirkularnoj ekonomiji
Abstract:
Razvoj Interneta i digitalnih tehnologija promenio je način na koji organi- zacije komuniciraju sa svojim potrošačima, a kao rezultat toga menjaju se strategije digitalnog marketinga. Digitalne tehnologije i proces donošenja odluka u digitalnom okruženju identifikovani su kao veoma značajno područje istraživanja, a cirkularna ekonomija je jedan od ključnih ciljeva savremenih preduzeća za postizanje konkurentskih prednosti u smislu povećanja profita i udela na tržištu. Istraživanje je deskriptivno s ciljem da se prikaže uticaj di- gitalnih tehnologija na proces donošenja odluka od strane izvršnih direktora i rukovodioca uključenih u proizvodnju, i trgovinu robe široke potrošnje u cirkularnoj ekonomiji. Kvantitativno istraživanje je sprovedeno putem online upitnika, dok kvalitativno istraživanje istražuje pojedinačno ponašanje izvrš- nih direktora i menadžera u predućima uključenim u cirkularnu ekonomiju.

CITATION:

IEEE format

V. Bulović, M. Pasuljević, “Uticaj digitalnih tehnologija na odlučivanje izvršnih direktora i menadžera u cirkularnoj ekonomiji,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 135-140. doi:10.15308/Sinteza-2019-135-140

APA format

Bulović, V., Pasuljević, M. (2019). Uticaj digitalnih tehnologija na odlučivanje izvršnih direktora i menadžera u cirkularnoj ekonomiji. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-135-140

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download