Procena kvaliteta digitalnih arhiva primarnih podataka u nauci
Abstract:
Ponovna upotreba istraživačkih podataka zavisi od stepena do kog se podaci mogu iskoristiti bez ograničenja za akademsku zajednicu. Diverzitet ciljnih grupa takođe je jedan od pokazatelja kvaliteta upotrebe podataka. Otvorena i slobodna upotreba istraživačkih podataka odvija se u unutar relevantnih zakonskih okvira i političkih odluka, određenih od strane nadležnih vlasti. Da bi arhivi imali jasne smernice razvoja, a korisnici garanciju do kog nivoa je rad arhiva usklađen sa najboljom praksom, uvedeni su nivoi sertifikacije. U ovom radu detaljno je opisan CoreTrustSeal okvir sertifikacije, na primeru dva operativna arhiva u društvenim naukama, Data Centra Srbija u društvenim naukama, koji funkcioniše kao nacionalni arhiv podataka i Arhiva družboslov- nih podatkov iz Slovenije. Cilj rada je upoznavanje šire naučne zajednice sa kompleksnom temom digitalnog arhiviranja i diseminacije podataka u nauci.

CITATION:

IEEE format

A. Bradić-Martinović, J. Banović, L. Malić, “Procena kvaliteta digitalnih arhiva primarnih podataka u nauci,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 112-120. doi:10.15308/Sinteza-2019-112-120

APA format

Bradić-Martinović, A., Banović, J., Malić, L. (2019). Procena kvaliteta digitalnih arhiva primarnih podataka u nauci. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-112-120

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download