Ciljevi, struktura i organizacija dodatnih aktivnosti iz oblasti IKT u Računarskoj gimnaziji Smart
Abstract:
Postupak donošenja nastavnih planova za profile koji se školuju u srednjim školama karakterisan je rigidnošću i sporošću koja, posebno za profile ori- jentisane ka IKT industriji, uzrokuje visok stepen neusklađenosti nastavnih sadržaja sa konkretnim potrebama tržišta radne snage i konkretnim zahtevima za uspešan nastavak školovanja učenika. Za uspešno sprovođenje nastavnog procesa u savremenim uslovima, neophodan je visok nivo kompetencija nastavnog kadra, kako onog čija je uža specijalnost IKT domen tako i onog kojima su uža specijalnost druge domenske oblasti. U Računarskoj gimnaziji, osmišljavaju se i realizuju dodatne aktivnosti koje imaju za cilj da obezbede dopunu sadržaja iz redovnog nastavnog plana i programa, te da podignu nivo kompetencije nastavničkog kadra. Posebna pažnja se posvećuje osmišljavanju i realizaciji aktivnosti koje u ovaj proces uključuju učenike.

CITATION:

IEEE format

M. Savić, “Ciljevi, struktura i organizacija dodatnih aktivnosti iz oblasti IKT u Računarskoj gimnaziji Smart,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 107-111. doi:10.15308/Sinteza-2019-107-111

APA format

Savić, M. (2019). Ciljevi, struktura i organizacija dodatnih aktivnosti iz oblasti IKT u Računarskoj gimnaziji Smart. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-107-111

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download