Primena lambda fazi mere i šeplijeve vrednosti na procene performansi robe u skladištima
Abstract:
Klasična teorija mere se bavi proučavanjem skupovnih funkcija koje praznom skupu dodeljuju nulu i imaju osobinu aditivnosti. Takve skupovne funkcije se nazivaju merama. Uprkos širokoj primeni u različitim oblastima kako matematike tako i u rešavanju praktičnih problema, njihova primena zbog same osobine adtitivnosti je ograničena. Stoga se razvila teorija fazi mere u kojoj se polazi od skupovne funkcije koja pored osobine da je na praznom skupu nula, ima osobinu monotonosti, dok u opštem slučaju ne mora da bude aditivna. Ovakve skupovne funkcije predstavljaju uopštenje mere i na- zivaju se monotone skupovne funkcije ili fazi mere. Određivanje fazi mere je kompleksan proces zbog eksponencijalnog broja podskupova nad kojima se mera procenjuje. Da bi smanjili složenost izračunavanja koristi se specijalna vrsta fazi mere pod nazivom λ -fazi mera. U ovom radu opisan je problem određivanja parametra λ , λ -fazi mere i Šeplijeve vrednosti pri proceni performansi robe u skladištima.

CITATION:

IEEE format

E. Pap, A. Blagojević, “Primena lambda fazi mere i šeplijeve vrednosti na procene performansi robe u skladištima,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 52-56. doi:10.15308/Sinteza-2019-52-56

APA format

Pap, E., Blagojević, A. (2019). Primena lambda fazi mere i šeplijeve vrednosti na procene performansi robe u skladištima. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-52-56

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download