Optimizacija iskorišćenja tovarnog prostora formiranjem geometrijskog modela plana pakovanja pošiljaka
Abstract:
U radu se predlaže koncept za unapređenje nivoa efikasnosti iskorišćenja tovarnog prostora transportnih sredstava u okviru sistema za distribuciju robe i pošiljaka. Ovaj koncept se zasniva na rešavanju problema trodimenzional- nog pakovanja (3D Bin Packing Problem). Predstavljen je primer iz realnog sistema poštanske kompanije u Srbiji, kao jednog od najvećih logističkih i distributivnih sistema u regionu. Definisani problem, dobija dodatno na važ- nosti usled pojave velikog broja nestandardnih pošiljaka (paketa) u sistemima za njihovu preradu i transport. Značajan uticaj na povećanje broja pošiljaka ima ekspanzija e-trgovine. Rešenje ovog problema je predstavljeno geome- trijskim modelom plana pakovanja robe i pošiljaka, a u skladu sa njihovim karakteristikama i kapacitetom tovarnog prostora transportnog sredstva.

CITATION:

IEEE format

D. Lazarević, M. Dobrodolac, M. Petrović, “Optimizacija iskorišćenja tovarnog prostora formiranjem geometrijskog modela plana pakovanja pošiljaka,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 45-51. doi:10.15308/Sinteza-2019-45-51

APA format

Lazarević, D., Dobrodolac, M., Petrović, M. (2019). Optimizacija iskorišćenja tovarnog prostora formiranjem geometrijskog modela plana pakovanja pošiljaka. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-45-51

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download