Upravljanje kvalitetom zavarenih konstrukcija pomoću informacionih tehnologija
Abstract:
Zavarivanje se široko primenjuje u industriji pri izradi različite opreme, mostova, kranova, transportnih sredstava i sl. Ono ima odlučujući uticaj na kvalitet, pouzdanost, vek i cenu izrade navedenih konstrukcija. Međutim, kvalitet izvedenih zavarenih spojeva je teško ili je često gotovo nemoguće utvrditi ispitivanjima na samim konstrukcijama. Zbog toga je potrebno praćenje toka izrade zavarenih konstrukcija od ugovaranja i projektovanja, preko kvalifikacije i sertifikacije osoblja i opreme, kvalifikacije procedura zavarivanja i kontrole tokom i nakon završene izrade konstrukcije. Zahtevi za kvalitet koje treba ispuniti u pojedinim fazama izrade konstrukcija definisani su u standardima serije EN ISO 3834. Odstupanja izvedenog kvaliteta zavarenih spojeva od potrebnog najčešće nastaju u fazi zavarivanja. Do sada nije postojala mogućnost za kontinualno praćenje, beleženje i skladištenje podataka o parametrima zavarivanja. U radu je prikazan sistem zasnovan na informacionim tehnologijama, koji omogućava prikupljanje i beleženje podataka o parametrima zavarivanja, upotrebljenim materijalima i angažovanim zavarivačima, njihovo poređenje sa zadatim vred- nostima i obustavljanje zavarivanja u slučajevima utvrđenih odstupanja. Na taj način se znatno poboljšava kvalitet i pouzdanost zavarenih konstrukcija.

CITATION:

IEEE format

R. Jovičić, O. Popović, R. Prokić - Cvetković, D. Cvetković, N. Milošević, “Upravljanje kvalitetom zavarenih konstrukcija pomoću informacionih tehnologija,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 248-252. doi:10.15308/Sinteza-2018-248-252

APA format

Jovičić, R., Popović, O., Prokić - Cvetković, R., Cvetković, D., Milošević, N. (2018). Upravljanje kvalitetom zavarenih konstrukcija pomoću informacionih tehnologija. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-248-252

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download