Upotreba dela intelektualne svojine u cyber prostoru
Abstract:
Brzi razvoj i upotreba informaciono komunikacionih tehnologija poslednjih godina doveli su do velikih promena u svakodnevnom životu i radu ljudi. Ove promene pre svega se ogledaju u količini informacija dostupnih u digitalnom obliku. Cyber prostor koji je nastao kao posledica digitalizacije sadržaja kao i stalne upotrebe informaciono komunikacionih tehnologija i Interneta trenutno predstavlja najveći izvor informacija. Različiti oblici digitalnih informacija u cyber prostoru su dostupni korisnicima istog. Pored sadržaja koji su javno dostupni i mogu se koristiti bez ikakvih ograničenja u isto vreme veliki procenat digitalnih informacija je zaštićen pravom intelektualne svojine i autorskim i srodnim pravima. Uprkos primenjenoj zaštiti autorskih dela u praksi se javlja veliki broj zloupotreba. Cilj ovog rada je analiza trenutnog stanja primene mehanizama zaštite intelektualne svojine u cyber prostoru sa posebnim osvrtom na primenu ovih mehanizama u Republici Srbiji. Mehanizmi zaštite intelektualne svojine sagledani su kroz domen primene informaciono komunikacionih tehnologija, pravnih aspekata i registrovanih zloupotreba.

CITATION:

IEEE format

. Spalević, M. Ilić, P. Spalević, “Upotreba dela intelektualne svojine u cyber prostoru,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 50-57. doi:10.15308/Sinteza-2018-50-57

APA format

Spalević, ., Ilić, M., Spalević, P. (2018). Upotreba dela intelektualne svojine u cyber prostoru. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-50-57

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download