Primena metode kontrolisanog eksperimenta u analizi ponašanja potrošača električne energije
Abstract:
Unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima je jedan od prioriteta Srbije, s obzirom da se električna energija u domaćinstvima neracionalno troši, a domaćinstva imaju dominantno učešće od oko 51% u finalnoj potrošnji električne energije. Kako bi se unapredila energetska efikasnost, neophodno je definisati ključne faktore koji utiču na ponašanje potrošača. Na ponašanje potrošača, pored cenovnih, utiče i čitav niz necenovnih faktora. Polazeći od činjenice da je cena električne energije u Srbiji najniža u Evropi, u ovom radu fokus je na necenovnim faktorima. Cilj ovog istraživanja je da utvrdi da li informisanje domaćinstava o jednostavnim načinima za uštedu električne energije doprinosi promeni njihovog ponašanja. Istraživanje je sprovedeno primenom metode kontrolisanog eksperimenta što je podrazumevalo defi- nisanje eksperimentalne i kontrolne grupe na uzorku od 330 domaćinstava. Istraživanje je pokazalo da u situaciji kada je cena električne energije veoma niska, informacije o uštedi energije nemaju značajan uticaj na promenu ponašanja potrošača.

CITATION:

IEEE format

S. Filipović, M. Radovanović, “Primena metode kontrolisanog eksperimenta u analizi ponašanja potrošača električne energije,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 319-324. doi:10.15308/Sinteza-2019-319-324

APA format

Filipović, S., Radovanović, M. (2019). Primena metode kontrolisanog eksperimenta u analizi ponašanja potrošača električne energije. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-319-324

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download