Primena labview programskog paketa za kontrolu i praćenje procesa rada stanice za prekuglavanje bga čipova
Abstract:
Cilj ovog rada je da se ispita primena LabVIEW programskog paketa za kontrolu i praćenje procesa rada uređaja, stanice za prekuglavanje BGA (eng. Ball Grid Array) čipova. Proces prekuglavanja je složen proces i obuhvata više faza. Uređaj je konstruisan u Boru, izvršeno je njegovo testiranje i utvrđene su njegove osnovne karakteristike.

CITATION:

IEEE format

M. Radivojević, M. Stević, M. Tanasković, “Primena labview programskog paketa za kontrolu i praćenje procesa rada stanice za prekuglavanje bga čipova,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 202-209. doi:10.15308/Sinteza-2018-202-209

APA format

Radivojević, M., Stević, M., Tanasković, M. (2018). Primena labview programskog paketa za kontrolu i praćenje procesa rada stanice za prekuglavanje bga čipova. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-202-209

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download