Primena TETRA sistema u Vojsci Srbije
Abstract:
Sistem Terresrial Trunked Radio (TETRA) predstavlja otvoreni sistem digitalnih mobilnih treking radio telefonskih komunikacija sa mogućnošću prihvata različitih korisnika i uvezivanja sa drugim telekomunikacionim mrežama i informacionim sistemima. U ovom radu predstavljeni su standardi, mogućnosti, arhitektura i prakticna primena ovog sistema u Vojsci Srbije.

CITATION:

IEEE format

M. Krstić, M. Marjanović Jakovljević, “Primena TETRA sistema u Vojsci Srbije,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 210-216. doi:10.15308/Sinteza-2018-210-216

APA format

Krstić, M., Marjanović Jakovljević, M. (2018). Primena TETRA sistema u Vojsci Srbije. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-210-216

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download