Plazma metalizacija u vazduhu
Abstract:
Danas, kao i prethodnih godina, produžetak radnog veka mašinskih delova i konstrukcija u cilju smanjenja troškova održavanja postrojenja od izuzetne je važnosti za industriju. S obzirom da su delovi u industriji, tokom eksploata- cije, izloženi različitim radnim uslovima, kao što su trenje, korozija, abrazija, erozija i drugi oblici habanja, koji dovode do njihovog oštećenja kao i gubitka materijala na površini. Postupci zaštite površinskih slojeva materijala danas su različiti, a jednu značajnu grupu čine postupci metalizacije, pomoću kojih se rastopljeni ili omekšani dodatni materijal nanosi na pripremljenu površinu supstrata formirajući prevlaku različite namene. Imajući u vidu sve postupke metalizacije, plazma metalizacija predstavlja postupak sa najvišom tempe- raturom u procesu nanošenja prevlake. Visok kvalitet dobijenih prevlaka, omogućava primenu plazma metalizacije u gotovo svim granama industrije. U ovom radu, predstavljen je princip rada, područje primene, prednosti i nedostaci kao i značaj plazma metalizacije u vazduhu, kao najčešće korišćenog postupka plazma metalizacije.

CITATION:

IEEE format

V. D.Pavkov, G. Bakić, V. Maksimović, B. Matović, M. Đukić, “Plazma metalizacija u vazduhu,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 217-225. doi:10.15308/Sinteza-2018-217-225

APA format

D.Pavkov, V., Bakić, G., Maksimović, V., Matović, B., Đukić, M. (2018). Plazma metalizacija u vazduhu. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-217-225

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download