DAB+ budućnost digitalnog radija u srbiji
Abstract:
Digitalni radio, pregled i analiza svetskih trendova i dodatnih servisa koje nudi DAB+ sistem, šta nam zemlje u okruženju i Evropi kažu, kakva su isku- stva, do koje tačke razvoja DAB+ sistema su stigle i koji su izazovi prilikom uvođenja i implementacije. Srbija - sledeći izazov za uvođenje nove tehnologije, kako i šta realizovati – osnovna načela – planovi u budućnosti. Uporedićemo tehničko – tehnološka rešenja nekoliko proizvođača, pre svega distributivne opreme DAB+ sistema koji nam daje potrebnu modulaciju za napajanje, odnosno ulaz VHF predaj- nika, serije 7000 R&S (Rohde & Schwartz). Upoznaćemo se sa mogućnostima nadogradnje postojećih VHF predajnika, čime se postiže da pomenuti emituju digitalni radio odgovarajućom prepravkom. Takođe ćemo pokazati kako novi nadograđeni sistem funkcioniše sa svim naprednim softverskim alatima visoko efikasne nelinearne digitalno adaptivne (DAP) prekorekcije i linearne DAP prekorekcije za ispravljanje distorzija filtara. Pokazaćemo softverske alate za predikciju polja DAB+ sistema – LS Telcom CHIRPlus_BC, koji koristi IRT-3D propagacioni model, sa digitalnim modelom terena rezolucije 100 x 100 metara, sa 16 nivoa klatera. Uređaji će raditi u SFN i MFN modu rada. Na kraju, ćemo ukratko opisati prednosti DAB+ digitalnog radija u odnosu na FM analogni radio.

CITATION:

IEEE format

J. Zlatanović, Z. Gaćinović, S. Stanković, “DAB+ budućnost digitalnog radija u srbiji,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 226-235. doi:10.15308/Sinteza-2018-226-235

APA format

Zlatanović, J., Gaćinović, Z., Stanković, S. (2018). DAB+ budućnost digitalnog radija u srbiji. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-226-235

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download