Definisanje karakteristika snow and rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja
Abstract:
Sa sve većom primenom digitalne slike u raznim oblastima nauke javljaju se i novi izazovi za obradu. Nove osobine slike potrebno je valjano obraditi i opisati posmatrajući ih iz više uglova bazirajući se na teorijska razmatranja. Ovaj rad definiše karakteristike Snow & Rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja i pruža jedan od modela za detektovanje vrste i kon- centracije šuma u digitalnoj slici. Rezultati su prikazani grafički i numerički nakon obrade više od 50 digitalnih slika, a tretirani su adekvatnim parame- trima za ocenu kvaliteta.

CITATION:

IEEE format

R. Ivković, I. Milošević, B. Jakšić, P. Spalević, M. Milošević, “Definisanje karakteristika snow and rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 242-247. doi:10.15308/Sinteza-2018-242-247

APA format

Ivković, R., Milošević, I., Jakšić, B., Spalević, P., Milošević, M. (2018). Definisanje karakteristika snow and rain šuma digitalne slike metodom parcijalnog filtriranja. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-242-247

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download