Implementacija jedinstvenog evropskog broja 112 za hitne slučajeve u Republici Srbiji – prednosti i nedostaci
Abstract:
U slučaju elementarnih nepogoda i tehničko – tehnoloških nesreća, koje izazivaju ozbiljne posledice u smislu ljudskih žrtava i materijalne štete, jedan od bitnih kriterijuma za pružanje efikasnog i efektivnog odgovora jeste i brzina reagovanja. Takođe, u slučaju značajnijih opasnosti po ljude, materijalna i kulturna dobra, očekuje se angažovanje ljudskih i materijalnih resursa koji pripadaju različitim službama u okviru sistema bezbednosti. Na primer, u slučaju da se dogodi saobraćajna nesreća sa težim posledicama, potrebno je angažovati pripadnike policijskih snaga, vatrogasno – spasilačkih jedinica, kao i službe hitne medicinske pomoći. Trenutno postoje različiti modeli pozivanja hitnih službi u slučaju potrebe. Međutim, na tlu evropskog kontinenta u velikoj meri rasprostranjena je upotreba jedinstvenog evropskog broja 112 za hitne slučajeve. Time se u tehničkom pogledu objedinjavaju sve nadležne službe i dobija se na brzini reagovanja. Većina evropskih zemalja prihvatila je ovaj broj kao zvaničan i u okviru sopstvene teritorije. Sa druge strane, u Republici Srbiji se i dalje koristi model razdvojenih telefonskih brojeva koji se koriste u slučaju potrebe za pozivanjem hitnih službi. Postoje incijative da se implementira jedinstveni evropski broj 112 u narednom periodu. Međutim, i dalje su aktuelna ograničenja u smislu realizacije ovog složenog procesa. Pored niza prednosti koje donosi tehnička realizacija ovog broja, pojavljuju se i nedostaci, kao i ograničenja u pogledu informaciono – tehničke kompatibilnosti. Postoje i lokalni primeri nastojanja da se objedine podaci i informacije o radi i angažovanju hitnih službi, kao što je slučaj sa službom ,,Beokom servis” u okviru gradske uprave Grada Beograda.

CITATION:

IEEE format

M. Milenković, D. Kekic, D. Glavaš, “Implementacija jedinstvenog evropskog broja 112 za hitne slučajeve u Republici Srbiji – prednosti i nedostaci,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 110-115. doi:10.15308/Sinteza-2018-110-115

APA format

Milenković, M., Kekic, D., Glavaš, D. (2018). Implementacija jedinstvenog evropskog broja 112 za hitne slučajeve u Republici Srbiji – prednosti i nedostaci. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-110-115

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download