METODOLOGIJA DIZAJNIRANJA EDUKATIVNO TRENAŽNIH PROGRAMA
Abstract:
Cilj ovog rada je da prikaže metodologiju dizajniranja edukativno trenažnih programa. Shodno cilju rada, biće prikazani metodološki koraci, modeli i metode koje se koriste pri dizajniranju i kontroli edukativno trenažnih pro- grama, izračunavanju i analizi njihovih efekta i promena u sportu. Semantičko logičko uobličenje svakog metodološkog koraka ima matematičku podlogu koja će se između ostalog koristiti u izradi softvera za programiranje edukacije i treninga u sportu. Posebno će biti data IT podrška metodologiji dizajniranja edukativno trenažnih programa.

CITATION:

IEEE format

P. Nemec, V. Nemec, M. Milošević, “Metodologija dizajniranja edukativno trenažnih programa,” in Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 275-280. doi:10.15308/Sinteza-2018-275-280

APA format

Nemec, P., Nemec, V., Milošević, M. (2018). Metodologija dizajniranja edukativno trenažnih programa. Paper presented at Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-275-280

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download