Metodologija dizajniranja edukativno trenažnih programa
Abstract:
Cilj ovog rada je da prikaže metodologiju dizajniranja edukativno trenažnih programa. Shodno cilju rada, biće prikazani metodološki koraci, modeli i metode koje se koriste pri dizajniranju i kontroli edukativno trenažnih pro- grama, izračunavanju i analizi njihovih efekta i promena u sportu. Semantičko logičko uobličenje svakog metodološkog koraka ima matematičku podlogu koja će se između ostalog koristiti u izradi softvera za programiranje edukacije i treninga u sportu. Posebno će biti data IT podrška metodologiji dizajniranja edukativno trenažnih programa.

CITATION:

IEEE format

P. Nemec, V. Nemec, M. Milošević, “Metodologija dizajniranja edukativno trenažnih programa,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 275-280. doi:10.15308/Sinteza-2018-275-280

APA format

Nemec, P., Nemec, V., Milošević, M. (2018). Metodologija dizajniranja edukativno trenažnih programa. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-275-280

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download