Digitalna tehnologija i inkluzija: zavisnost i teškoće
Abstract:
U cilju obezbeđivanja jednakih prava za sve članove zajednice, savremeno društvo ima na raspolaganju digitalnu tehnologiju koja može da podrži i unapredi društvenu inkluziju. Cilj sprovedenog istraživanja bio je da se ispita da li kod osoba sa invaliditetom digitalna tehnologija može da izazove zavisnost i teškoće pri korišćenju. Rezultati su pokazali da za osobe sa invaliditetom ne postoji bojazan da mogu postati zavisne od digitalne tehnologije, ali da imaju teškoće pri korišćenju. Budući razvoj digitalnih tehnologija treba da bude u funkciji uklanjanja barijera u korišćenju kod osoba sa invaliditetom, čime bi se uticalo na poboljšanje njihovog položaja u društvu.

CITATION:

IEEE format

D. Masliković, N. Krstić, “Digitalna tehnologija i inkluzija: zavisnost i teškoće,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 97-102. doi:10.15308/Sinteza-2018-97-102

APA format

Masliković, D., Krstić, N. (2018). Digitalna tehnologija i inkluzija: zavisnost i teškoće. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-97-102

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download