E-poslovanje u sportskim organizacijama




Abstract:
Poslovanje u sportu je ekonomsko poslovanje sportskih organizacija (klubo- va, saveza, udruženja) koje je delom identično sa poslovanjem drugih tipova organizacija, a delom različito zbog specifičnosti samog sporta. E-poslovanje je svaki oblik poslovne transakcije u kojoj učesnici pripremaju ili obavljaju posao elektronskim putem. E-sportsko poslovanje ima za pretpostavku transakcije koje obavljaju sportske organizacije putem Interneta. Glavni aspekti e-poslovanja u sportu su: komercijalno e-poslovanje; obrazovno e- poslovanje; uslužno e-poslovanje i sl. Uobičajeni instrumenti preko kojih se odvija e-poslovanje u sportu su sportski portali ili stranice.

CITATION:

IEEE format

M. Gašović, R. Ilić, “E-poslovanje u sportskim organizacijama,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 281-285. doi:10.15308/Sinteza-2018-281-285

APA format

Gašović, M., Ilić, R. (2018). E-poslovanje u sportskim organizacijama. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-281-285

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download