Procena mehaničkih osobina mišića primenom biomehaničke dijagnostike
Abstract:
Sila, brzina i snaga predstavljaju najznačajnije mehaničke osobine mišića koje u velikoj meri određuju motoričke sposobnosti čoveka. Procena ovih osobina je od velikog značaja za sport, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju jer se bez povratne informacije ne može uticati na njihove promene. Savremene metode biomehaničke dijagnostike nam mogu omogućiti preciznu i jednostavnu procenu osnovnih mehaničkih osobina mišića. Glavni cilj ove studije jeste analiza metoda biomehaničke dijagnostike koji se mogu koristiti u proceni mehaničkih osobina mišića. Dinamometrijska, tenziometrijska i kinematička metoda su najčešće korišćene metode biomehaničke dijagnostike koji se u sportu, ali i fizikalnoj medicini i rehabilitaciji koriste za procenu mehaničkih osobina mišića. Primena ovih metoda ne bi bila moguća bez odgovarajuće tehnologije. U tu svrhu, najčešće se koriste izokinetički dinamometri, ten- ziometrijske platforme i kamere za trodimenzionalnu kinematičku analizu pokreta. Navedene metode, odnosno prateće tehnologije, omogućuju određi- vanje kinetičkih (dinamičkih) i kinematičkih parametara kod jednozglobnih i višezglobnih pokreta. Rezultat toga ogleda se u poznavanju mehaničkih osobina mišića, čime se otvara mogućnost praćenja efekata treninga, terapije, utvrđivanje mišićnog disbalansa, praćenje razvoja motoričkih sposobnosti kod dece i utvrđivanje eventualnih motoričkih nedostataka. Zahvaljujući na- pretku biomehaničke dijagnostike stiče se preciznija slika o dizajnu i funkciji čovekovog lokomotornog aparata.

CITATION:

IEEE format

I. Ćuk, M. Živković, “Procena mehaničkih osobina mišića primenom biomehaničke dijagnostike,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 286-290. doi:10.15308/Sinteza-2018-286-290

APA format

Ćuk, I., Živković, M. (2018). Procena mehaničkih osobina mišića primenom biomehaničke dijagnostike. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-286-290

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download