PROCENA MEHANIČKIH OSOBINA MIŠIĆA PRIMENOM BIOMEHANIČKE DIJAGNOSTIKE
Abstract:
Sila, brzina i snaga predstavljaju najznačajnije mehaničke osobine mišića koje u velikoj meri određuju motoričke sposobnosti čoveka. Procena ovih osobina je od velikog značaja za sport, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju jer se bez povratne informacije ne može uticati na njihove promene. Savremene metode biomehaničke dijagnostike nam mogu omogućiti preciznu i jednostavnu procenu osnovnih mehaničkih osobina mišića. Glavni cilj ove studije jeste analiza metoda biomehaničke dijagnostike koji se mogu koristiti u proceni mehaničkih osobina mišića. Dinamometrijska, tenziometrijska i kinematička metoda su najčešće korišćene metode biomehaničke dijagnostike koji se u sportu, ali i fizikalnoj medicini i rehabilitaciji koriste za procenu mehaničkih osobina mišića. Primena ovih metoda ne bi bila moguća bez odgovarajuće tehnologije. U tu svrhu, najčešće se koriste izokinetički dinamometri, ten- ziometrijske platforme i kamere za trodimenzionalnu kinematičku analizu pokreta. Navedene metode, odnosno prateće tehnologije, omogućuju određi- vanje kinetičkih (dinamičkih) i kinematičkih parametara kod jednozglobnih i višezglobnih pokreta. Rezultat toga ogleda se u poznavanju mehaničkih osobina mišića, čime se otvara mogućnost praćenja efekata treninga, terapije, utvrđivanje mišićnog disbalansa, praćenje razvoja motoričkih sposobnosti kod dece i utvrđivanje eventualnih motoričkih nedostataka. Zahvaljujući na- pretku biomehaničke dijagnostike stiče se preciznija slika o dizajnu i funkciji čovekovog lokomotornog aparata.

CITATION:

IEEE format

I. Ćuk, M. Živković, “Procena mehaničkih osobina mišića primenom biomehaničke dijagnostike,” in Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 286-290. doi:10.15308/Sinteza-2018-286-290

APA format

Ćuk, I., Živković, M. (2018). Procena mehaničkih osobina mišića primenom biomehaničke dijagnostike. Paper presented at Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-286-290

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download