Informacione tehnologije i sistemi komunikacija u sportu
Abstract:
Savremeno kompetetivno okruženje karakteriše prisustvo poslovnih, infor- macionih, društvenih, tehnoloških ili saobraćajnih sistema. Ono imperativno uslovljava efikasnu komunikaciju i to u smislu jačanja veze između mega- sistema sporta i okruženja. Zbog sve veće brzine kojom se inovacije stvaraju, razvijaju i šire, komunikatorima je bitno da prenesu informacije onima kojima su potrebne. Ključnu ulogu u tome ima primena informacione tehnologije (IT) i sistema komunikacija, procesa prenošenja informacija, ideja i emocija od pošiljaoca do primalaca posredstvom medija, a s ciljem određenih efekata. Rad nastoji da na sistematičan način oceni deluje li informaciono-komunikacioni sistem u skladu s ciljevima, i u kojoj meri efektivno i efikasno podupire ciljeve funkcionisanja sportskog sistema. S obzirom na rezultate analize sportske delatnosti, konkurentskog okruženja i lanca vrednosti menadžment određuje strategiju poslovanja i ciljeve koji je podržavaju. Strategije poslovanja i ciljevi predstavljaju ulazne promenljive u drugu fazu izrade strateškog plana ICS-a, čiji je fundamentalni zadatak da da odgovorna pitanje – kako se može uticati na ostvarenje ciljeva poslovanja i sprovođenje zacrtane strategije sportskog sistema. Informaciona tehnologija i sistem komunikacija nastoje da se potvrde u sportu poboljšanjem procesa i promenom organizacione strukture, uklju- čivanjem IT u sve elemente sistema i povezivanjem sa drugim sistemima čiji je fundamentalni zadatak da dâ odgovor na gore pomenuto pitanje.

CITATION:

IEEE format

T. Ratković, “Informacione tehnologije i sistemi komunikacija u sportu,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 291-298. doi:10.15308/Sinteza-2018-291-298

APA format

Ratković, T. (2018). Informacione tehnologije i sistemi komunikacija u sportu. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-291-298

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download