Obrazovne perspektive novih medija u kontekstu Web 2.0
Abstract:
Web 2.0 svojom interaktivnom i personalizovanom komunikacijom menja utisak o masovnim, jednosmernim medijima i čini ih dvosmernim, što je glavna karakteristika nove generacije mreža označenih terminom "nove medije". Pasivni korisnik postaje aktivni učesnik u Internet komunikaciji čije navike se menjaju promenama tehnike i infrastrukture. Javni diskurs se odvija putem dvosmerne komunikacije učešćem u onlajn zajednici okupljenoj oko servisa (blogova, foruma, veb stranica). Pored ekonomske i političke, Internet revolucija, otvara pedagoška očekivanja koja se odražavaju u novoj kulturi konstruktivističkog učenja (neformalnog, individualnog, samostalno vođenog, kooperativnog i mobilnog) za koje je potrebno više od same dostupnosti teh- ničkih mogućnosti. Web 2.0 otvara nove mogućnosti povezivanja i prezentacije u kontekstu virtuelnih društvenih mreža (Facebook kao platforma za učenje i saradnju). Otvara mogućnost složene razmene informacija putem različitih kanala i resursa, kao i otvaranje novih potencijala u obrazovanju u smislu povećanja refleksije i fleksibilnosti. One se ogledaju u novim strategijama, strukturama i kulturama učenja o kojima će se više govoriti u ovom radu.

CITATION:

IEEE format

B. Banić, “Obrazovne perspektive novih medija u kontekstu Web 2.0,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 299-305. doi:10.15308/Sinteza-2018-299-305

APA format

Banić, B. (2018). Obrazovne perspektive novih medija u kontekstu Web 2.0. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-299-305

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download