PLAN UPRAVLJANJA ISTRAŽIVAČKIM PODACIMA
Abstract:
U 21. veku razvoj tehnologije doneo je eksponencijalni rast količine podataka. Smatra se da je 90% trenutnih podataka u svetu generisano poslednjih pet godina. Nauka se, takođe, suočava sa novim mogućnostima kada su podaci u pitanju, posebno imajući u vidu da institucije koje finansiraju istraživanja, a pre svega se misli na istraživanja finansirana iz javnih fondova (publicly funded), postavljaju sve rigoroznije zahteve u pogledu čuvanja i deljenja podataka. Zbog toga je potrebno da se istraživači upoznaju sa formom Plana upravljanja podacima (Data Management Plan), njegovim značajem i elementima, kao i mogućnostima za automatsko generisanje finalne verzije plana upotrebom onlajn platformi.

CITATION:

IEEE format

J. Banović, A. Bradić-Martinović, “Plan upravljanja istraživačkim podacima,” in Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 44-49. doi:10.15308/Sinteza-2018-44-49

APA format

Banović, J., Bradić-Martinović, A. (2018). Plan upravljanja istraživačkim podacima. Paper presented at Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-44-49

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download