KOMPARATIVNA ANALIZA UDŽBENIKA ZA ENGLESKI I ŠPANSKI JEZIK NA NIŽIM GODINAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA NA UNIVERZITETU SINGIDUNUM
Abstract:
Jezik za posebne namene ili jezik struke je termin koji je postao popularan šezdesetih godina. Za razliku od opšteg jezika, učenje jezika struke se defi- niše kao sticanje onih znanja koje određeni stručnjak ima iz date oblasti na maternjem jeziku, a kojima treba da ovlada i na drugom stranom jeziku. Imajući u vidu da je jezik struke u savremenom društvu neophodan u svim oblastima poslovanja- marketingu, turizmu, hotelijerstvu, bankarstvu, itd- ovaj rad je posvećen analizi udžbenika za engleski i španski jezik na Poslovnom fakultetu i Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment na Univerzitetu Singidunum, kako bismo uvideli da li postoje udžbenici koji su namenjeni za usavršavanje jezika za posebne namene na I i II godini osnovnih akademskih studija. Pored teorijskog dela, rad predstavlja i analizu potreba koja je urađena sa studentima i studentkinjama nižih godina studija na predmetima Engleski i Španski jezik kako bismo zaključili da li je uvođenje jezika struke neophodno već od samog početka školovanja, ili samo na višim godinama studija.

CITATION:

IEEE format

V. Bošković, M. Veljković Michos, “Komparativna analiza udžbenika za engleski i španski jezik na nižim godinama osnovnih akademskih studija na Univerzitetu Singidunum,” in Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 330-335. doi:10.15308/Sinteza-2018-330-335

APA format

Bošković, V., Veljković Michos, M. (2018). Komparativna analiza udžbenika za engleski i španski jezik na nižim godinama osnovnih akademskih studija na Univerzitetu Singidunum. Paper presented at Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-330-335

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download