Od tradicionalnog ka elektronskom Word-of-mouth marketingu
Abstract:
Dok oglašavanje (advertising), kao instrument promocionog miksa, predstavlja plaćenu komunikaciju između poznatog privrednog subjekta i potencijalnih korisnika, word-of-mouth marketing predstavlja pozitivnu ili negativnu ličnu komunikaciju koja ima za cilj da potpomogne navedenu interakciju u okviru definisane marketinške strategije kompanije. U radu će biti analizirana evolucija word of mouth marketinga od tradicionalnog ka elektronskom.  Hronološki će se prikazati istraživanja koja su ukazala na značaj i mogućnosti ovog vida komunikacije. Posebno će biti analiziran period nakon devedesetih godina XX veka kada je pojava Interneta doprinela uspostavljanju neprekidne, dugotrajnije, sveobuhvatnije, transparentnije, dugoročno efikasne komunikacije, kako između samih potrošača, tako i između potrošača i kreatora marketinških aktivnosti.

CITATION:

IEEE format

M. Jovanović Tončev, M. Kostić, V. Džamić, “Od tradicionalnog ka elektronskom Word-of-mouth marketingu,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 51-55. doi:10.15308/Synthesis-2015-51-55

APA format

Jovanović Tončev, M., Kostić, M., Džamić, V. (2015). Od tradicionalnog ka elektronskom Word-of-mouth marketingu. Paper presented at Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research. doi:10.15308/Synthesis-2015-51-55

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download