Kompozitna analiza tehničke infrastrukture modela SPI_PIO_RS
Abstract:
Integrisani informacioni sistem (IIS) Fonda PIO čini srce ove institucije iz čijih baza se crpe podaci potrebni za ostvarivanje prava, izveštavanje, planiranje, analiziranje i odlučivanje. Svrha ove analize jeste prikaz infrastrukture modela sistema poslovne inteligencije Fonda PIO. Analiza obuhvata baze podataka koji se koriste za podršku odlučivanju, njihovo ažuriranje i strukturiranje. Kao izvori podataka u Fondu PIO identifikova- ni su: baza podataka ključnih poslovnih procesa, ERP baza podataka, istorijski podaci, eksterni i drugi relevantni podaci. Izvorne podatke za Data Warehouse (DW) bazu formiraju transakcioni procesi koji se dešavaju u sledećim poslovnim procesima i aktivnostima: M1-Matična evidencija osiguranika, M2-Matična evidencija korisnika prava, M4-Likvidatura penzija, M5-Praćenje naplate doprinosa (evidentiranje i praćenje doprinosa, izveštaji), M8-Obaveza Republi-ke (insert podataka potrebnih za izračunava-nje obaveze). Svi podaci koje generišu ovi procesi i evidencije se roje oko jezgra informacionog sistema (JIS). Ovi podaci, ujedno predstavljaju i najsnažnije izvorište DW baze. Svi ovi procesi međusobno su uvezani u integrisanom informacionom sistemu Fonda PIO, a odvijaju se uz pomoć četiri servera i to: ETL, DW, OLAP i WEB. Krajnji korisnici, iako geografski rasprostranjeni po celoj Republici Srpskoj imaju mogućnost pristupa, putem Intraneta i/ili Interneta, WEB Serveru i analitičkim aplikacijama putem kojih se kreiraju, sačinjavaju izveštaji i analiziraju podaci, koji se pretvaraju u informacije potrebne za poslovno odlučivanje, rešavanje poslovnih zadataka i ostvarivanje poslovnih ciljeva.

CITATION:

IEEE format

M. MILIĆ, “Kompozitna analiza tehničke infrastrukture modela SPI_PIO_RS,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 868-871. doi:10.15308/sinteza-2014-868-871

APA format

MILIĆ, M. (2014). Kompozitna analiza tehničke infrastrukture modela SPI_PIO_RS. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-868-871

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download