Dobre i lose strane sistema ucenja na daljinu: iskustva sa Moodle platformom
Abstract:
U radu će biti opisan sistem za učenje na daljinu Moodle u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu, na predmetu Elektrotehnika. Elektrotehnika je složeni predmet, koji sluša veliki broj studenata i kao takav pogodan je za analizu. Na osnovu višegodišnjeg iskustva primene sistema za učenje na daljinu biće prikazane dobre i loše strane ovakvog načina učenja, kao i statistička analiza prolaznosti studenata. Na osnovu sprovedene ankete, koja će biti prikazana, zaključeno je da su studenti zadovoljni ovakvim načinom učenja.

CITATION:

IEEE format

S. Krstić, I. Milošević, M. Trifunović, “Dobre i lose strane sistema ucenja na daljinu: iskustva sa Moodle platformom,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 454-457. doi:10.15308/sinteza-2014-454-457

APA format

Krstić, S., Milošević, I., Trifunović, M. (2014). Dobre i lose strane sistema ucenja na daljinu: iskustva sa Moodle platformom. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-454-457

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download