METODA AKTIVNOG SINHRONOG UČENJA NA DALJINU
Abstract:
Osnovna ideja ovog rada bazira se na upotrebi informacionih tehnologija, odnosno, na upotrebi računara i Interneta u obrazovnom sistemu. Sve češća potreba za opravdanim odsustvom sa nastave zbor sportskih, više edukativnih ili zdravstvenih problema traži način stalne interakcije između učenika i nastavnika. U ovom radu predstavljen je način upotrebe aktivnog učenja na daljinu uz primjenu sinhrone tehnologije. Osnovni preduslov za implementaciju ove metode učenja je jednistvena literatura koja prati aktuelni NPP. Trenutno u zemljama okruženja ovu metodu je moguće primjeniti u vaspitno-obrazovnim ustanovana u Republici Srpskoj. Na kraju rada data je komparacija tradicionalnog učenja u odnosu na pomenutu metodu učenja na daljinu.

CITATION:

IEEE format

M. Ćajić, “METODA AKTIVNOG SINHRONOG UČENJA NA DALJINU,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 484-487. doi:10.15308/sinteza-2014-484-487

APA format

Ćajić, M. (2014). METODA AKTIVNOG SINHRONOG UČENJA NA DALJINU. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-484-487

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download