KREIRANJE PITANJA I PROVERA ZNANJA ELEKTRONSKIM TESTIRANJEM NA PLATFORMI ZA E-UČENJE
Abstract:
Ocenjivanje znanja jedan je od najvažnijih elemenata procesa učenja, zato što obezbeđuje informacije o tome u kojoj meri su postignuti unapred postavljeni edukativni standardi. Procenjivanje znanja i veština studenata odvija se na različite načine, korišćenjem raznovrsnih tehnika. Izbor tehnike testiranja, kao i pristup procesu evaluacije znanja od strane nastavnika značajno utiču kako na konkretno postignuće, tako i na opšti odnos studenata prema učenju i napredovanju. Da bi se kontrolisalo angažovanje materijalnih i kadrovskih resursa u procesu testiranja, neophodno je primenjivati efikasnije i ekonomičnije načine pripreme i zadavanja testova, u čemu značajnu ulogu imaju savremene informacione tehnologije i tehnike elektronskog testiranja i ocenjivanja. Osim pomenutih prednosti, elektronsko testiranje obezbeđuje i mogućnost češćeg ponavljanja gradiva i samoocenjivanja rešavanjem probnih testova, putem odgovaranja na postavljеna pitanja uz trenutni feedback za tačne, ali i pogrešne odgovore. U radu će biti prikazan jedan od modela kreiranja različitih tipova pitanja u tekst procesoru, kreiranje xml fajla i uvoz pitanja u platformu za e-učenje MOODLE. Kreiranje testova i ocenjivanje studenata potrebno je vršiti u kontrolisanim uslovima.

CITATION:

IEEE format

I. Tomić, K. Tomić, A. Petrović, “KREIRANJE PITANJA I PROVERA ZNANJA ELEKTRONSKIM TESTIRANJEM NA PLATFORMI ZA E-UČENJE,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 402-406. doi:10.15308/sinteza-2014-402-406

APA format

Tomić, I., Tomić, K., Petrović, A. (2014). KREIRANJE PITANJA I PROVERA ZNANJA ELEKTRONSKIM TESTIRANJEM NA PLATFORMI ZA E-UČENJE. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-402-406

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download